Hadde Tezgah İzleme

Seviye 2 sistemi tezgahların reçete bilgilerinin önceden hazırlanması ve üretime göre otomasyona gönderilmesini ve veritabanına kaydını içerir.

Ayrıca tezgahlardan alınan bilgileri (hız, enerji, akım, sıcaklık vb.) SQL veritabanına kaydederek sonrasında vardiya, gün ve iki tarih arası raporlanmasını da kapsamaktadır.


Optimizasyon ve Fire Takibi

Seviye 2 sistemi üretim planına göre çubuk veya profil kesim optimizasyonu hesabı yapılarak otomasyon sistemine vermektedir.

Bu optimizasyona göre yapılan kesimlerde oluşan fire takibinin de veritabanına kaydını yapmaktadır.

Fire takibine göre yapılan üretimdeki kayıplar ve üretim tonajları izlenebilmektedir.


Paketleme

Paketleme bölümünde seviye 2 sistemi, paketlmenin nasıl yapılacağının önceden reçete olarak takibini yapmaktadır.

Üretim esnasında paketlerin bilgilerini SQL veritabanına kaydederek sonrasında vardiya, gün ve iki tarih arası raporlanmasını sağlamaktadır.