Genel Bilgiler

- Hızlı ve kesin ölçüm bilgileri
- Güvenli (radyoaktif madde olmadan thermal kamera ile temassız ölçüm)
- Kolay kurulum, kolay ve basit kullanım
- Hızlı devreye alma
- Power Over Ethernet destekli kameralar sayesinde tek bir kablo ile arıza kaynağının minimuma indirilmesi.
- HMI operatör ekranı ile izleme ve set değerlerine müdahale edebilme.
- Her yol için (seviye kontrol) ayrı bilgisayar olabileceği gibi iki yol için tek bilgisayar ile kontrol edebilme.


Teknik Bilgiler

- Seviye bilgisinin filtre edilerek veya filtre edilmeden PLC ye aktarılması.
- Mevcut manuel seviye pot ile birlikte oransal (± XX % “0 < XX < 100-POT”) veya manuel pot olmadan gerçek (0..100 %) olarak çalışabilme.
- Bilgilerin anlık olarak trend (grafiksel) olarak izlenmesi.
- Döküm bilgilerinin PLC den haberleşme veya elle girilmesi ile döküm bazında bilgilerin kaydedilmesi.
- Mevcut plc ler ile ethernet üzerinden bazı plc ler ile direk veya OPC ile her türlü plc ve SCADA sistemi ile haberleşebilme.


Teknik spesifikasyon
Material Type (Malzeme Tipi) Molten Steel (Erimiş Çelik)
Casting Type (Döküm Tipi) Billet (Kütük)
Min/Max Section Size (Min / Max Kesit) No limit
Mold Level Update Time (No Filter) 150 - 500 ms
Max fps (Frame Per Second) 27 fps
Controller Type Image Processing
Error +- 0.59 mm
Resolution 382x288
Not :

Ölçüm süresi, motor hızlarına göre filtreleme yapılabilmektedir. 50 ms olarak verilen ölçüm toplam foto çekmek ve hesaplama dahil verilen süredir. Bu hızda motorların davranışı stabil olmadığı için hat hızına göre devreye alma aşamasında filtreleme konmalıdır. Filtreleme ortalama 150 ms ile 500 ms arasında seçilmesi motor kalkış duruşlar için daha iyi bir referans sağlamaktadır.